Kronologija začasnih prostorov

  • 1953 – ustanovitev Glasbene šole Litija – delovala je v nekdanji ambulanti Predilnice Litija (1. začasni prostori!)
  • 1958 – šola je delovala v drugem nadstropju takratne kmetijske zadruge Litija (2. začasni prostori!!)
  • 1960 – selitev šole v prizidek Osnovne šole Litija, prostori nekdanjih okrajnih zaporov (3. začasni prostori!!!)
  • 1963 – vpis šole v register samostojnih zavodov
  • 1967 – šola se je preimenovala v Glasbeni center Litija
  • 1982 – postane enota Zavoda za izobraževanje in kulturo
  • 1993 – selitev Glasbene šole v prizidek Osnovni šoli Litija (4. začasni prostori!!!!)
  • 2005 – postane samostojna enota in se preimenuje v Javni zavod Glasbena šola Litija-Šmartno
  • 2010 – selitev v poslovne prostore Predilnice Litija
  • 2014 – selitev v prostore nove Glasbene Šole v medgeneracijskem centru Šmelc

Vir: 50 let Glasbene šole Litija (Publikacija ob 50 letnici šole)

Skip to content