Glasbena šola posveča posebno skrb skupinskemu muziciranju, trudimo se, da možnost skupinske igre in petja nudimo čim večjemu številu učencev. Mladi glasbeniki v različnih instrumentalnih in pevskih sestavih pridobivajo sposobnosti prilagajanja in usklajevanja s skupino ter si tako razvijajo glasbeni posluh, smisel za kolektivno delo in čut odgovornosti.

Pihalni orkester: vodi BLAŽ AVBAR
Godalni orkester: vodi MAŠA TOMC
Kitarski ansambel: vodi PABLO VITALI
Otroški pevski zbor: vodi POLONCA DEMŠAR
Komorna skupina harmonik: vodi ANDRAŻ MALGAJ
Jazz skupina: vodi ANA ŠIMENC KUGLER 
Komorna igra: učitelji instrumentalnega pouka in petja

Vaje orkestrov
Godalni orkester: PONEDELJEK 17.30 – 19.30
Pihalni orkester: TOREK 17.00 – 19.00

Skip to content