Zanimanje za klavir je izjemno veliko, tako klavirski pouk obiskuje največje število učencev individualnega pouka. Učenci klavirskega oddelka redno sodelujejo na vseh šolskih in izvenšolskih nastopih, predstavljajo se solistično, v klavirskem duu ali pa nastopajo kot spremljevalci drugih solističnih instrumentov. Prav tako se redno udeležujejo revij glasbenih šol in tekmovanj mladih glasbenikov Slovenije. Po končanem šolanju na naši glasbeni šoli lahko mladi pianisti postanejo člani kakšne glasbene skupine, nadarjene učence pa usmerjamo v nadaljevanje študija na srednji stopnji in akademiji. 

Klavir: priporočljiva starost za vpis je 7-9 let

Učitelji klavirja: TILEN BAJEC, VERONIKA HAUPTMAN, OLENA NOVOSEL, BRIGITA ŠULER, URBAN SLAPNIČAR


Orgle: pogoj za vpis so končani štirje razredi klavirja, priporočljiva starost je 11-18 let

Učitelj orgel: TILEN BAJEC


Harmonika je zelo priljubljena v Litiji in njeni okolici, mladi harmonikarji spoznavajo raznovrstno glasbeno literaturo od klasike do narodno-zabavne glasbe, na številnih internih in javnih nastopih učenci harmonike predstavljajo svoj instrument v vseh glasbenih zvrsteh. Na šoli deluje harmonikarski orkester, kjer mladi glasbeniki pridobivajo dragocene izkušnje skupinskega muziciranja.

Harmonika: priporočljiva starost za vpis je 7-9 let

Učitelj harmonike: ANDRAŻ MALGAJ


Skip to content