V programu Plesna pripravnica odkrivamo in razvijamo plesno nadarjenost vpisanih otrok, jih usmerjamo in pripravljamo za vpis v plesni program. V okviru vzgojno-izobraďż˝evalnega programa Ples delujeta oddelek za balet in oddelek za sodobni ples. Oba oddelka redno sodelujeta na vseh plesnih revijah in vsako leto prikaďż˝eta svoje napredovanje na vseh javnih šolskih nastopih in na najrazliènejših prireditvah izven šole. Po konèanem šolanju na glasbeni šoli uèenci lahko postanejo èlani kakšne baletne skupine, najbolj nadarjeni pa lahko plesno šolanje nadaljujejo na srednji baletni šoli. 

Balet: priporočljiva starost za vpis je 9 let
Sodobni ples: priporočljiva starost za vpis je 9 let
Plesna pripravnica: priporočljiva starost za vpis je 6-9 let

Učiteljica plesa: ŽUŽANA BARTHA

Skip to content