Učiteljski zbor

Učitelji glavnega predmeta, učitelji skupinskega predmeta

Aktiv za instrumente s tipkami

Vodja: Olena Novosel

Aktiv za strunske instrumente

Vodja: David Petrič

Aktiv za pihala, trobila in tolkala

Vodja: Ana Šimenc Kugler

Aktiv za skupinski pouk in petje

Vodja: Polonca Demšar