Svet šole

Predstavniki občin ustanoviteljic

 • Kristijan Adamlje
 • Aleš Jurič
 • Šuštaršič Branko

Predstavniki zaposlenih

 • Bartha Žužana
 • Demšar Polonca
 • Bajec Tilen
 • Drobnič Dušan
 • Šimenc Kugler Ana

Predstavniki staršev

 • Konjar Polona
 • Sašo Prijatelj
 • Cvikl Matej

Predsednica sveta šole

 • Polonca Demšar

Namestnica predsednika

 • Žužana Bartha

Svet staršev

 • Konjar Polona
 • Bregar Andreja
 • Kunc Petra
 • Groboljšek Blanka
 • Oshish Saša
 • Zdovc Branko
 • Žagar Emil
 • Gelb Maja
 • Rovšek Sabina
 • Prijatelj Sašo
 • Cvikl Matej
 • Jere Alma

Predsednica sveta staršev

 • Polona Konjar

Šolski sklad – upravni odbor

Predstavniki delavcev šole

 • Polonca Demšar
 • David Petrič
 • Dušan Drobnič

Predstavniki staršev

 • Blaž Brilej
 • Vesna Lavrih
 • Petra Kunc
 • Polona Konjar

Sklad zbira sredstva na podračun naše šole št. SI56 01100-6000069281.

Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada GŠ Litija-Šmartno

 • Blaž Brilej

Ravnateljica:

 • Brigita Šuler