Svet šole

Predstavniki občin ustanoviteljic

 • Kristijan Adamlje
 • Aleš Jurič
 • Šuštaršič Branko

Predstavniki zaposlenih

 • David Petrič
 • Demšar Polonca
 • Nina Rupnik
 • Andraž Magdič
 • Veronika Hauptman

Predstavniki staršev

 • Konjar Polona
 • Alja Korošec
 • Cvikl Matej

Predsednica sveta šole

 • Polonca Demšar

Namestnica predsednika

 • Polona Konjar

Svet staršev

 • Polona Konjar
 • Andreja Bregar
 • Branko Zdovc
 • Emil Žagar
 • Alja Korošec
 • Sabina Rovšek
 • Sašo Prijatelj
 • Matej Cvikl
 • Alma Jere
 • Milan Žunič
 • Matej Pevec
 • Maja Pogač

Predsednica sveta staršev

 • Polona Konjar

Šolski sklad – upravni odbor

Predstavniki delavcev šole

 • Polonca Demšar
 • David Petrič
 • Veronika Hauptman

Predstavniki staršev

 • Matej Pevec
 • Milan Žunič
 • Emil Žagar
 • Polona Konjar

Sklad zbira sredstva na podračun naše šole št. SI56 01100-6000069281.

Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada GŠ Litija-Šmartno

 • Polona Konjar

Ravnateljica:

 • Brigita Šuler
Skip to content