GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO

Šola izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, organizira kulturne, glasbene in druge prireditve. Dejavnost šole je javna služba, ki jo izvaja v javnem interesu.
Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem po zakonu. Šola pokriva šolski okoliš občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Glasbena šola Litija-Šmartno je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki sta ga kot samostojni javni zavod ustanovili Občina Litija (29.03. 2005) in Občina Šmartno pri Litiji (7.04.2005). Tako vpisujemo predvsem otroke iz šolskega okoliša občin ustanoviteljic, ki pokriva tudi okoliške kraje in zaselke. 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 se bomo zavzemali za aktivno in konstruktivno sodelovanje učiteljev individualnega in skupinskega pouka, saj le sodelovanje vseh učiteljev vodi v oblikovanje celovite glasbene osebnosti učencev.

Učencem, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola omogoča sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju, udeležbo na različnih drugih tekmovanjih in revijah, usmerja pa jih tudi na poklicno glasbeno pot s pripravami na sprejemne izpite na izbrani srednji glasbeni šoli.

Aktualno

Zadnje objave v Glasbeni šoli Litija - Šmartno
Skip to content