Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, zapuščin, 0.3% donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto in iz drugih virov.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznih oddelkov šole kot celote, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, pomoč pri organizaciji koncertnih prireditev učencev in gostov, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Vsi, ki bi bili pripravljeni nameniti sredstva v šolski sklad, lahko to storite kadarkoli, na naš TRR: SI56 0110 0600 0069 281. Hvaležni vam bomo za vsak znesek, ki ga lahko prispevate.

Pravila šolskega sklada:

Skip to content