Prijava novih učencev na sprejemni preizkus ali informativni vpis v Glasbeno šolo Litija-Šmartno

Spoštovani starši, skrbniki in otroci,

pred vami je elektronski obrazec “Prijava novih učencev na sprejemni preizkus ali informativni vpis v Glasbeno šolo Litija-Šmartno”. Prijavo smejo izpolnjevati starši ali skrbniki in je zgolj informativnega značaja. Prosimo vas, da se z otrokom temeljito pogovorite tudi o drugi in tretji izbiri predmeta, saj je na določenih inštrumentih vpis zelo omejen.

V predšolske (5 let) in pripravljalne programe (6 let) ter v program ples, se otroci lahko vpišejo brez sprejemnega preizkusa.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec ali učenka 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen(-a) sodelovanja pri izbirnih predmetih v osnovni šoli. Več informacij v zvezi s tem lahko preberete v Zakonu o osnovni šoli.

Za začetek izpolnjevanja prijave kliknite gumb “Prijava na sprejemni preizkus / vpis”:

Skip to content