• Učenci se morajo v copate preobuti v garderobi v prvem nadstropju, v učilnice in druge šolske prostore naj vstopajo samo v šolskih copatih. Čevlje in oblačila lahko odnesejo tudi v učilnice, kjer jih v času pouka odložijo na pripravljena mesta.
 • Skiroje in rolke lahko učenci pustijo v preddverju v pritličju, kolesa pa morajo nujno ostati zunaj v namenskih betonskih stojalih.
 • Učenci naj prihajajo v šolo pet do deset minut pred pričetkom pouka in naj se mirno pripravijo, da ne motijo drugih.
 • Učenci naj denarja in vrednih predmetov ne prinašajo v šolo oziroma ne puščajo v garderobi ali na hodniku.
  V prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno za varnost osebnih dokumentov, oblačil, obutve in druge osebne lastnine na odgovarjamo.
 • Učenci naj v šolskih prostorih pazijo na red in čistočo.
  Malomarno ravnanje s šolsko lastnino ja kaznivo.
 • Če ima učenec pri sebi mobilni telefon, mora biti le-ta med poukom ali vajo izključen.
 • Učenci naj na nastope prihajajo pravočasno in vedno počakajo do konca nastopa. Med čakanjem na nastop naj bodo zbrani in se kulturno obnašajo.
  S primerno obleko pokažejo spoštovanje do svojega dela, do dela drugih nastopajočih in poslušalcev.
 • Z lepim obnašanjem, s prijaznim in spoštljivim odnosom do sošolcev in učiteljev ter pozdravljanjem starejših, prispevajo učenci k svojemu ugledu in ugledu šole.
Skip to content