Glasbena šola Litija-Šmartno se zavezuje omogočati dostopnost spletišča https://gslitijasmartno.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno – https://gslitijasmartno.si.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško
izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo
najranljivejšim skupinam.

Glasbena šola Litija-Šmartno se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani gslitijasmartno.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost

 • Z vtičnikom oz. orodjem “One Click Accessibility” omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav, monokromatski prikaz strani, prikaz strani v obliki negativa, osvetleno ozadje in berljivo povezavo. Orodje se nahaja desno zgorajna vseh straneh in podstraneh spletne strani gslitijasmartno.si, mogoče ga je aktivirati s klikom ali dotikom na modro nalepko s simbolom invalidskega vozička. Orodje omogoča:
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • prikaz v sivih odtenkih,
  • prikaz v barvnem negativu,
  • osvetlitev ozadja besedilnih elementov,
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
  • ustavljanje premikov,
  • podčrtovanje povezav,
  • izjava o dostopnosti,
  • povratne informacije
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Spletna stran je izdelana v okolju WordPress, zato ima vključen vtičnik “One Click Accessibility”, ki temo Hestia dopolni s funkcijami za skladnost standardu SIST EN 301 549 V2.1.2.
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Nekatera slikovna gradiva so opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje na desni strani menija.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb O ŠOLI ali LOGOTIP ŠOLE takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
 • Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami WordPress-a in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://wordpress.com/tos/?aff=27964

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://gslitijasmartno.si nenehno izboljšujemo. Nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki.
 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
 • Posamezne vsebine so vezane na platforme drugih ponudnikov vsebine – prijavni obrazci (Google Workspace for Education). Prizadevamo si, da v sodelovanju z zunanjimi ponudniki tudi le-ti prilagajajo vsebine skladno z zakonodajo ZDSMA.
 • Različne kompleksne tabele s podatki.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Glasbene šole Litija-Šmartno, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 01 899 50 23
 • elektronski pošti: tajnistvo@gslitijasmartno.si
 • navadni pošti: Glasbena šola Litija – Šmartno, Medgeneracijsko središče Šmelc, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija
 • osebno na: Glasbena šola Litija – Šmartno, Medgeneracijsko središče Šmelc, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov tajnistvo@gslitijasmartno.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena dne 14.04.2023.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana dne 20.04.2023.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča https://gslitijasmartno.si za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov tajnistvo@gslitijasmartno.si ali na telefonsko številko 01 899 50 23.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Skip to content