Ob igri, petju in ritmični izreki pesmi, igranju na lastna in Orffova glasbila, poslušanju glasbe, izmišljanju in ustvarjanju učence usmerja v spoznavanje sveta glasbe, spodbuja razvoj glasbenega posluha, razvija glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja.

Nauk o glasbi:obvezen dopolnilni predmet ob vpisu k inštrumentu ter v 5. in 6. razredu baleta in sodobnega plesa


Pouk solfeggia je obvezen za učence, ki so končali 6. razred nauka o glasbi in obiskujejo višjo stopnjo instrumenta v programu glasba.

Solfeggio: starost učencev je praviloma od 13 do 15 let

Učiteljica nauka o glasbi in solfeggia: POLONCA DEMŠAR 

Skip to content