Program predšolska glasbena vzgoja in glasbena vzgoja učencem omogoča bolj intenziven in sistematičen pristop k glasbeni vzgoji. Ob igri, petju in ritmični izreki pesmi, igranju na lastna in Orffova glasbila, poslušanju glasbe, izmišljanju in ustvarjanju učence usmerja v spoznavanje in odkrivanje sveta glasbe ter razvijanje glasbenih sposobnosti. 

Predšolska glasbena vzgoja: priporočljiva starost za vpis je 5 let

Učiteljica predšolske glasbene vzgoje: ANA ŠIMENC KUGLER

Skip to content