Spoštovani starši, vstop v šolo je dovoljen izključno zdravim otrokom, Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. Otrok zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 1. Otroku ni bila odrejena karantena.
 1. Otroku oziroma članom ožje družine oz. istega gospodinjstva v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.

Če vaš otrok zboli s spodaj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater.

PRAVILA OBNAŠANJA V GLASBENI ŠOLI LITIJA – ŠMARTNO

 • Vstop v šolo je dovoljen izključno zdravim učencem in zaposlenim, zaposleni pa morajo izpolnjevati PCT pogoj.
 • PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda in so starejše od 15 let. Starši v času pouka nimajo vstopa v prostore šole, za vse druge prihode v šolo (npr. nastopi, roditeljski in drugi sestanki) pa velja vselej pogoj PCT.
 • Učenci v šolo vstopajo posamično in pazijo na predvideno razdaljo.
 • Pri vhodu v bo v prvih dneh pouka odrasla oseba, ki bo pazila za distanco med otroki in opozarjala na razkuževanje rok že ob vstopu v šolo.
 • Učenci naj k pouku pridejo le pet minut pred začetkom pouka in počakajo pred učilnico.
 • Vrata učilnice odpira in zapira samo učitelj.
 • Učenci se v garderobi preobujejo v šolske copate, odložijo vrhnja oblačila in odidejo pred svojo učilnico. V garderobi je lahko le toliko učencev in na takih mestih, da ohranjajo predvideno razdaljo najmanj 1,5 m.
 • Vsi učenci nosijo zaščitne maske izven učilnice, pri individualnem pouku instrumentov in petja, pri pouku predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in pri pouku plesa pa učenci praviloma ne nosijo mask. Pri skupinskem pouku je uporaba zaščitne maske obvezna za učence, starejše od 12 let, zaradi mešanja učencev različnih šol pa je priporočljiva tudi za mlajše učence.
 • Za vse delavce je uporaba zaščitne maske obvezna v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra. Učitelji nosijo maske v tudi v času dela z učenci in v največji možni meri skrbijo za zagotavljanje predvidene razdalje vsaj 1,5 m.
 • Učilnice se pred začetkom pouka temeljito prezračijo, med učnim procesom pa naj se učilnice pogosto zračijo, po možnosti po pouku vsakega učenca in po pouku posameznega razreda skupinskega pouka ali plesne skupine. Otroke se v hladnejših dneh pozove, da imajo v učilnicah toplejša vrhnja oblačila.
 • Vsak dan je potrebno pred poukom učilnice in druge prostore temeljito počistiti in razkužiti kljuke, ročaje, mize, stole, stikala za luči, klavirske klopi, tipke klavirjev oz. pianinov in vse druge površine, ki so v uporabi več oseb.
 • Učenci si ob prihodu v učilnico in pri odhodu iz učilnice domov razkužijo roke.
 • Učitelji so stalno v razredu z učenci.
 • V sanitarije učenci in zaposleni vstopajo posamično, priporočajo odpiranje vrat s komolcem, roke si temeljito umijejo.
 • Učenke plesa ne uporabljajo garderobe, pred vhodom se preobujejo v plesne copate, pri tem pazijo na primerno medsebojno razdaljo, v učilnico vstopajo posamično skozi glavni vhod oblečeni v primerna oblačila (trenerka, oblačila za prosti čas…), vso opremo prinesejo v učilnico, jo tam odložijo (po navodilih učiteljice), pri vadbi se mora upoštevati priporočena razdalja med učenkami (talne oznake in oznake na plesnih drogovih).
 • V primeru suma z okužbo učenca pokličemo starše, da ga pridejo iskat. Do takrat se otroka osami v sobi za izolacijo (arhiv). V primeru suma na okužbo pri zaposlenem mora ta takoj domov in obvestiti svojega osebnega zdravnika. Tako starši kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo.
Kategorije: Obvestila

Skip to content