Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Zaveza o zaščiti človekovega dostojanstva

GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO

Vem, da spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje
ustvarja negativne, zastrašujoče, sovražne,
ponižujoče delovne odnose in okolje.

Vem, da je žrtve spolnega in drugega nadlegovanja ali
trpinčenja strah, da so pod stresom in da trpi njihovo
družabno in osebno življenje.

Vem, da pojav spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja zmanjšuje ugled mojega zavoda v širši javnosti.

Vem, da je zavod zavezan proti spolnemu in drugemu nadlegovanju in trpinčenju na delovnem mestu.

ZATO
spoštujem dostojanstvo sodelavk in sodelavcev!