Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Organi upravljanja

GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO

Svet šole


Predstavniki občin ustanoviteljic

 • Helena Perko, Natalija Borišek (Občina Litija)
 • Tanja Kepa Ferlan (Občina Šmartno pri Litiji)

Predstavniki zaposlenih

 • Tilen Bajec
 • Žužana Bartha
 • Olena Novosel
 • David Petrič
 • Saša Tomc

Predstavniki staršev

 • Ivan Gobec
 • Anatolij Nikonov
 • Marjeta Vrančič

Predsednik sveta šole

 • Anatolij Nikonov

Namestnica predsednika

 • Žužana Bartha


Svet staršev

 • Suzana Bučar
 • Mojca Fink
 • Ivan Gobec
 • Petra Kunc
 • Polona Konjar
 • Jernej Marolt
 • Tatjana Mušič
 • Anatolij Nikonov
 • Saša Setničar Jere
 • Marjeta Poglajen Toplak
 • Aleš Pregel
 • Marjeta Vrančič
 • Miha Gregorčič

Predsednica sveta staršev

 • Marjeta Vrančič


Šolski sklad - upravni odbor


Predstavniki delavcev šole

 • Polonca Demšar
 • Slavčo Gorgiev
 • Rado Černe

Predstavniki staršev

 • Blaž Brilej
 • Marjeta Vrančič
 • Vesna Lavrih
 • Aleš Pregel

Sklad zbira sredstva na podračun naše šole št. 01260-6000000622.

Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada GŠ Litija-Šmartno

 • Blaž Brilej


Ravnateljica:

 • Janja Galičič