Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

NAVODILA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA - COVID19


Objavljeno: 19. Avgust 2020Nekaj navodil ob začetku šolskega leta 2020/2021!


Učenci se veselijo prihoda v šolo in ponovnega srečanja z učitelji in sošolci. Zavedamo se tudi, da je za otroke, učence in starše glasbena šola zelo pomembna. V tem času se je lepo pokazalo, da učenje na daljavo ne more nadomestiti učitelja, še manj pa zelo potrebnih socialnih stikov. Otroke bomo sprejeli tako, kot je to potrebno - z veseljem in ob tem bomo upoštevali navodila in priporočila pristojnih ustanov. Zavedati se moramo, da so bili otroci in učenci dva meseca odsotni iz šole in da bi si radi marsikaj povedali in se družili, vendar pa se moramo vsi držati navodil. Prvi teden ponovne vzpostavitve pouka na šoli bo vsekakor čas za prilagajanje novi situaciji in iskanje najboljših rešitev za vse.

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi ter njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID - 19 v GŠ Litija - Šmartno.Pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

 

PRIHOD UČENCEV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENE IN DISTANCE, GIBANJE UČENCEV PO ŠOLI

 

• Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
• Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.
• Učenci v šolo vstopajo posamično in pazijo na predvideno razdaljo.
• Pri vhodu v bo odrasla oseba (čistilka, hišnik), ki bo pazila za distanco med otroki in opozarjala na razkuževanje rok že ob vstopu v šolo.
• Učenci naj k pouku pridejo le pet minut pred začetkom pouka in počakajo pred učilnico. Vrata učilnice odpira in zapira samo učitelj.
• Učenci se v garderobi preobujejo v šolske copate, odložijo vrhnja oblačila in odidejo pred svojo učilnico. V garderobi je lahko le toliko učencev in na takih mestih, da ohranjajo predvideno razdaljo (v garderobe učilnice plesa vstopajo posamično).
• Otroci, starejši od 12 let, ob prihodu v šolo, na stopnicah, hodnikih in drugih skupnih prostorih nosijo zaščitne maske ali drugo zaščito ustnega in nosnega predela (šal, ruta), za mlajše otroke pa je uporaba tovrstne zaščite za gibanje po skupnih prostorih priporočljiva. V učilnicah učenci ne nosijo zaščitnih mask, strokovni delavci pa jih nosijo ves čas, izjema so učitelji pihal, trobil in petja.
• Učilnice se pred začetkom pouka temeljito prezračijo, med učnim procesom pa naj se učilnice pogosto zračijo (po možnosti po pouku vsakega učenca).
• Vsak dan je potrebno pred poukom učilnice in druge prostore temeljito počistiti in razkužiti kljuke, ročaje, mize, stole, stikala za luči, klavirske klopi, tipke klavirjev oz. pianinov in vse druge površine, ki so v uporabi več oseb.
• Učenci si ob prihodu v učilnico in pri odhodu iz učilnice domov razkužijo roke.
• Učitelji so stalno v razredu z učenci.
• V sanitarije učenci in zaposleni vstopajo posamično, priporočajo odpiranje vrat s komolcem, roke si temeljito umijejo.

 

UKREPANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE UČENCA ALI ZAPOSLENEGA S KORONA VIRUSOM


V primeru suma z okužbo učenca pokličemo starše, da ga pridejo iskat. Do takrat se otroka osami v sobi za izolacijo. Zaposleni pa mora takoj domov in obvesti svojega osebnega zdravnika. Tako starši kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo. Podrobna navodila o postopkih so navedena na 12. in 13. strani Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli (NIJZ, 8. 5. 2020).

 

Litija, 19. avgust 2020                                     Ravnateljica: Janja Galičič

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke