Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

NAČRT KONTINUIRANEGA DELA V GLASBENI ŠOLI LITIJA – ŠMARTNO V ČASU EPIDEMIJE VIRUSA SARS-COV-2


Objavljeno: 02. Marec 2020Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v šoli v primeru širjenja virusa SARS-CoV-2 (koronavirus). Poleg tega pa vsebuje tudi navodila, kako že sedaj skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno.


I. NAMEN


Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v šoli v primeru širjenja virusa SARS-CoV-2 (koronavirus). Poleg tega pa vsebuje tudi navodila, kako že sedaj skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno.

 

Primarni namen dokumenta je zmanjševanje vpliva koronavirusa na delovanje glasbene šole.
Načrt se bo po potrebi popravljal in dopolnjeval.

 

II. VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA


Koordinacijska skupina:
Za potek dela na šoli je odgovorna ravnateljica Janja Galičič, koordinacijsko skupino pa poleg nje sestavljata še Polonca Demšar in David Petrič. Skupina v primeru pandemije po potrebi dopolnjuje in spreminja načrt in skrbi za koordinacijo dela in poteka aktivnosti na šoli.

 

V glasbeni šoli je pouk v večini oblikovan individualno v instrumentalnih in pevskem oddelku, skupinski pouk pa poteka za predmete nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica in ples.

 

Zaradi takšne oblike pouka in specifičnosti posameznih instrumentov (smer izobrazbe učiteljev) je nadomeščanje zelo težko organizirati. V primeru obolelosti učitelja posameznega instrumenta ali petja bomo o njegovi odsotnosti obvestili starše učencev (sms-si, oglasni prostor, spletna stran), pouk bo v času bolezni učitelja odpadel največ štirinajst dni, po tem času pa bomo nadomeščanje poskusili organizirati s pomočjo delavca, ki na šoli opravlja podjemno delo in upokojenca, ki vodi pihalni orkester.

 

Prav tako bo v primeru obolelosti učiteljic do največ štirinajst dni odpadel pouka skupinskih predmetov,
potem pa bomo nadomeščanje poskusili urediti z združevanjem razredov in z učiteljico, ki je na šoli v preteklosti že nadomeščala.

 

V primeru obolelosti čistilke bo njeno delo opravljal hišnik, če pa bo zbolel hišnik, bo njegovo delo opravila čistilka.
V primeru, da zboli računovodkinja – tajnica VIZ bo potrebno odložiti izračun in izplačilo plač ter druga dela.

 

Kontakti:
- Janja Galičič, 041 919 206, gslitija@gmail.com
- Polonca Demšar, 031 504 379, polonca.demsar@guest.arnes.si
- David Petrič, 040 337 848, 5rich.david@gmail.com

 

III. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA


Razpored zadolžitev in odgovornosti v skladu z načrtom:
 Skrb za nemoten potek pouka in za eventuelno nadomeščanje pouka
 Skrb za varovanje poslopja, protokol dostopa do šole
 Skrb za obolele učence in zaposlene
 Skrb za dodatno dezinfekcijo in čiščenje prostorov.
 Skrb za vzdrževanje in zagotavljanje delovanja podpornih služb in osnovne oskrbe z vodo, elektriko, sanitarnim materialom…


IV. UKREPI

 

a) Ukrepi pri obolelih učencih
Če otrok zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dolžni TAKOJ obvestiti šolo.
Če otrok zboli v šoli, učitelj TAKOJ obvesti starše in ravnateljico oziroma njena namestnika, TAKOJ pa je potrebno poklicati v Zdravstveni dom Litija in jih obvestiti o možnosti okužbe. Otroka se do prihoda staršev namesti v prazen prostor (arhiv), kjer počaka na starše. Obenem je potrebno popisati vse, ki so bili v stiku z obolelim (ime, priimek, kontakt).

b) Ukrepi pri obolelih zaposlenih
Na šoli so ogroženi vsi delavci, ki so v stiku z učenci in starši. Za zaščito delavci poskrbijo sami z upoštevanjem navodil o osebni higieni. Če zboli zaposleni, mora o tem takoj obvestiti ravnateljico oziroma njena namestnika in ostati doma. O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom in v šolo sporočijo predviden čas odsotnosti.
Zaposleni, ki so bili v stiku z bolnim učencem in niso zboleli, naj svoje delo normalno opravljajo naprej.
Zaposleni, ki so v stiku z bolnikom v domačem ali drugem okolju in niso zboleli, naj svoje delo normalno opravljajo naprej.
Administrativna dela lahko vsi delavci opravljajo elektronsko od doma po odločitvi ravnateljice.

 

c) Zmanjševanje in prekinitve drugih aktivnosti ob širitvi koronavirusa
V primeru širjenja koronavirusa ravnateljica oziroma njena namestnika razglasijo in seznanijo vse delavce, da se ukinejo vse dejavnosti, ki niso del rednega pouka (nastopi), ukinejo pa se tudi vaje orkestrov in komornih skupin.

 

č) Zaščita poslopja, prostorov in opreme
V šoli je poskrbljeno za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi brisačami. Na oglasnih deskah v zbornici in v pritličju ter ob umivalnikih smo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje rok.
Čistilka vsako jutro temeljito prezrači vse prostore, razkuži vse kljuke in klaviature, vsi učitelji pa imajo v učilnicah robčke in tekočino za razkuževanje rok in instrumentov. Razkužilnik se bo namestil tudi v vhodno vežo. Priporočeno je tudi večkratno zračenje učilnic, če to dopuščajo vremenske razmere.


Ob večjem številu obolelih ravnateljica oziroma njena namestnika razglasijo, da se začnejo upoštevati posebni varnostni ukrepi:
- v šolo lahko vstopajo samo učenci, starši in delavci šole
- starši ne smejo vstopati v učilnice
- ob vstopu v šolo si morajo vsi razkužiti roke
- material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole pri vhodu v šolo

 

V. SEZNANITEV DELAVCEV


Z načrtom se seznani vse delavce, načrt bo objavljen na šolski spletni strani, na oglasni deski v zbornici in poslan po elektronski pošti vsem zaposlenim.

 

Načrt se mora stalno obnavljati, dopolnjevati in testirati (prilagajanje nastali situaciji)

 

KONTAKTI:
- ZDRAVSTVENI DOM LITIJA (direktna številka, 24 – urno dežurstvo): 01/8900 428
- DISPEČERSKI CENTER LJUBLJANA: 01/522 4540, 01/522 4541

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke